Deze informatie wordt u aangeboden door het V.P.I. vzw.
Onze websites: www.verkeersland.be · www.verkeervpi.be

U koos deze pagina:  www.verkeervpi.be/vpi/verkeers-_en_mobiliteitseducatie/lesmateriaal/lager_onderwijs.php

Startpagina > > Lager onderwijs

Lesmateriaal

Lager onderwijs

BEMERK: let altijd op het jaar van uitgifte, met het oog op de regelmatig wijzigende Belgische verkeerswetgeving!

VerkeersPedagogisch Instituut vzw
 • VERKEERsTRAINING+
 • www.octopusplan.be

  • OCTOPUSPLAN

    is een project dat alle actoren in en om verkeer samen aan het werk zet. Het is een uniek veelzijdig project dat ook jouw aandacht verdient.

    Geplande aanbod:

    lesfiches in pdf-formaat, gratis voor scholen die actief deelnemen aan het octopusplan.

    Open de info-file over Octopus-verkeerseducatie.

   

   Heel wat uitgaven uit onze lijst waren verouderd, reden waarom we de lijst van de site hebben verwijderd.

   Uitgaven voor verkeerseducatie moeten op de sites van de uitgevers worden opgespoord.