Deze informatie wordt u aangeboden door het V.P.I. vzw.
Onze websites: www.verkeersland.be · www.verkeervpi.be

U koos deze pagina:  www.verkeervpi.be/vpi/veilig_op_weg/samen/fietspooling.php

Startpagina > > Fietspooling

Samen op weg

Fietspooling

Wat?

Kleine groepen jonge scholieren, uit een zelfde buurt, fietsen samen van huis naar school en terug, onder begeleiding van een of meerdere volwassenen. De begeleiders dragen een fluojas met het opschrift 'fietspooling' en de kinderen dragen een fluojasje, zodat ze goed opvallen. De school of de gemeente sluit een verzekering af voor de begeleiders. Voor de kinderen geldt de gewone schoolverzekering. Een verkeerswerkgroep stimuleert en coördineert het project.

Het systeem is ontstaan in de gemeente Brecht, in 1993.

Waarom?

Veel kinderen worden met de auto naar school gebracht, omdat de ouders het verkeer te gevaarlijk vinden. In plaats van te (blijven) kankeren, kun je er ook iets aan doen.

Zodra er oversteekplaatsen worden beveiligd (door politie of gemachtigde opzichters) en/of er onder begeleiding kan worden gefietst, stappen veel kinderen over van de auto naar de fiets of de benenwagen. Kinderen zijn zeker geestdriftig.

Fietspooling biedt tal van voordelen:

Afspraken voor fietspoolers (kinderen)

Afspraken voor fietspool-begeleiders

Bedenkingen

Fietspoolen kan met 1 begeleider, groepen met meer dan 7 kinderen hebben er meestal meerdere.

Mogen kinderen uit het 1ste of 2de leerjaar meefietsen? Dat moet worden afgesproken. De begeleiders nemen in de regel dergelijke eigen kinderen mee. Van andere kinderen ga je best eerst na of ze voldoende fietsvaardig zijn. Je kunt ook afspreken met de oudere kinderen dat zij voor een welbepaald jong kind zorg dragen.

Zijn er onvoldoende ouders die kunnen begeleiden, dan kun je ook denken aan grootouders of buitenstaanders.